Jicht Calculator Hein Janssens 2010

Totaal:

Jichtdiagose zeer onwaarschijnlijk

Advies: overweeg een niet-jicht diagnose.

  • septische artitis
  • CPPD artritis (pseudo-jicht)
  • auto-immuun
  • artrose
STarT Back Screening Tool Keele University 2007

Subtotaal:
Totaal:

Niet alle vragen zijn beantwoord.

Laag risico

Advies: Overweeg zelf-management.

Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat staan voor het verbeteren van de bewegingszorg voor iedereen.

En de organisatie daarvan al dan niet in samenwerking met andere zorgverleners waarbij de focus ligt op 1e en 2e lijn maar zich daartoe niet beperkt.