Jicht Calculator Hein Janssens 2010

Totaal:

Jichtdiagose zeer onwaarschijnlijk

Advies: overweeg een niet-jicht diagnose.

  • septische artitis
  • CPPD artritis (pseudo-jicht)
  • auto-immuun
  • artrose

Het Beweegkader is de landelijke NHG expertgroep van kaderhuisartsen met de specialisatie bewegingsapparaat.

Alle deelnemers hebben de NHG kaderopleiding bewegingsapparaat met goed gevolg afgerond.

De vereniging Het Beweegkader zet zich in voor het onderhouden en verder uitbouwen van het expertisenetwerk, vormt het centrale aanspreekpunt voor alle vragen omtrent beweegzorg en is een platform om kennis en kunde te delen, alsook voor onderlinge steun en inspiratie.

Speerpunten:

  1. Scholing voor expertgroep
  2. Accreditatiepunten toegekend voor de rol van kaderhuisarts
  3. Scholing door expertgroep (scholing aan huisartsen, aios 1e jaar en aios die differentiatie volgen, derden)
  4. Uitnodigen specialisten: de expertgroep onderwijst specialisten in wat wij doen als kaderhuisartsen.
  5. Kennisbank inrichten en toegankelijk maken (via Erasmus MC: vraagbaak ‘Krakende wagens’- Sita Bierma-Zeinstra)