Jicht Calculator Hein Janssens 2010

Totaal:

Jichtdiagose zeer onwaarschijnlijk

Advies: overweeg een niet-jicht diagnose.

  • septische artitis
  • CPPD artritis (pseudo-jicht)
  • auto-immuun
  • artrose

From: Femke Schoo [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sent: dinsdag 30 juli 2019 14:29
To: G.J. Vrielink
Subject: Uitnodiging deelname werkgroep en invitational conference - richtlijn Hallux valgus

Geachte heer Vrielink,

Het NHG kreeg onlangs van het Kennisinstituut bijgaand verzoek een deskundige af te vaardigen voor zowel de invitational conference als de werkgroep die de landelijke richtlijn ‘Hallux valgus’ gaat herzien. Hierbij willen we u vragen of u een kaderhuisarts uit het Beweegkader in de gelegenheid is aan de Invitational conference deel te nemen danwel in de werkgroep zitting te nemen. 

De deskundigheid van het Beweegkader rond het onderwerp staat voor het NHG garant voor een goede huisartsgeneeskundige inbreng. Als deelnemer namens het NHG wordt verwacht dat hij/zij de uitgangspunten van goede huisartsgeneeskundige zorg in de werkgroep inbrengt.

In de uitnodiging kunt u lezen welke inspanning van een werkgroeplid wordt gevraagd. Deelnemers krijgen een vergoeding van reiskosten en vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. 

Graag wil ik u attent maken op de regeling dat per 1 januari 2006 accrediteringspunten te verwerven zijn voor deelname aan een werkgroep die een multidisciplinaire richtlijn ontwikkelt. Hiertoe dient de deelnemer per vergadering een kopie van de notulen, waaruit aanwezigheid blijkt, en een kopie van de presentielijst naar het Secretariaat van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap te sturen. Het werkgroeplid ontvangt 2 punten per bijgewoonde werkgroepvergadering, met een maximum van 20 punten per jaar.

Voor deelname aan de invitational conference stelt het NHG een reiskostenvergoeding en vacatiegelden beschikbaar. Middels bijgevoegd declaratieformulier kan dit ingediend worden.

Inhoudelijke ondersteuning bij deze taak wordt geboden door de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Een contactpersoon hiervoor zullen we eventueel op een later tijdstip doorgeven.

Zou u dit verzoek binnen het Beweegkader uit willen zetten? In principe is het mogelijk dat een persoon deelneemt aan zowel de invitational conference als de werkgroep, maar idealiter zijn dit twee verschillende afgevaardigden. Mocht er iemand bereid zijn gevonden, dan ontvangen we graag zijn/haar naam en e-mailadres voor de toe te sturen stukken. Wij zullen deze gegevens vervolgens verstrekken aan het Kennisinstituut.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Femke Schoo, secretaresse 

Richtlijnontwikkeling & Wetenschap

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www.nhg.org

www.thuisarts.nl

telefoonnummer: 088 5065721