Diverse kaderopleidingen, ruim 650 kaderhuisartsen, 12 expertgroepen én het NHG. Allemaal belangrijke stakeholders in ons vakgebied. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Wat zijn de verschillen? Wat levert dat op voor de huisartsgeneeskundige zorg?

Deze en andere vragen horen we vaker. Daarom is er samen met een aantal kaderhuisartsen en expertgroepen een video ontwikkeld waarin we antwoorden op bovenstaande vragen proberen te geven.