Wat is jullie rol in het werkveld?

Onze Expertgroep streeft ernaar middels meer preventie, doelmatige diagnostiek en optimale behandeling de wereld om ons heen gezonder te laten bewegen. Ons doel is om in 2025 door middel van een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat passende beweegzorg, onder andere door horizontaal verwijzen, beschikbaar te hebben voor iedereen.

Wat hebben samenwerkingen tussen Expertgroepen en andere partijen opgeleverd het afgelopen jaar?

(andere partijen: opleidingen, kaderhuisartsen, NHG)

We hebben nascholingen georganiseerd, gedoceerd bij de kader- en huisartsopleidingen en een bijdrage geleverd aan het Huisarts & Wetenschap themanummer Sport en Bewegen. In een van onze artikelen werd geconcludeerd dat spreekuren door kaderhuisartsen zorgen voor minder verwijzingen naar het ziekenhuis en dat het NHG en LHV dat moeten ondersteunen.

Hoe ondersteunt de Expertgroep de ‘gewone’ huisarts?

Allereerst organiseren wij kaderspreekuren voor patiënten van anderen huisartsen (horizontaal verwijzen, 1,5-lijnsspreekuur) en zitten wij in regionale commissies die transmurale zorg organiseren, zoals artrose- en osteoporosezorg. Daarnaast organiseren en geven we nascholingen, zitten we in werkgroepen die de NHG-Standaarden herzien en schrijven artikelen. Hiermee verbeteren we de competenties van huisartsen.