landelijke betaaltitel voor consulten door een kaderhuisarts

Argumenten om tot een landelijke betaaltitel voor consulten door een kaderhuisarts te komen:

Doel

Het doel is om gezamenlijk een toekomstbestendige vorm van huisartsenzorg te genereren op het gebied van het bewegingsapparaat, middels een gestructureerd spreekuur van kaderhuisartsen bewegingsapparaat (EerstelijnPlus praktijk) met daarbij een passende landelijke betaaltitel. Hierbij worden huisartsen gestimuleerd om patiënten horizontaal  te verwijzen naar dit spreekuur.

Read more: landelijke betaaltitel voor consulten door een kaderhuisarts

Profilering

Zoekt u een kaderhuisarts bewegingsapparaat met een specifieke vaardigheid kijk dan hier in de gepresenteerde portfolio's 

Promotievideo NHG-congres 2019

Wat is jullie rol in het werkveld?

Onze Expertgroep streeft ernaar middels meer preventie, doelmatige diagnostiek en optimale behandeling de wereld om ons heen gezonder te laten bewegen. Ons doel is om in 2025 door middel van een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen bewegingsapparaat passende beweegzorg, onder andere door horizontaal verwijzen, beschikbaar te hebben voor iedereen.

Read more: Promotievideo NHG-congres 2019