Privacyreglement: Uw persoonsgegevens en uw privacy bij het BeweegKader

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij willen u erop wijzen dat de medewerkers van Het BeweegKader gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan. Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en tevens met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in is gegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het Wie is-wie gedeelte op onze website en app.

Doel verwerking gegevens

Het BeweegKader Het BeweegKader verzamelt en verwerkt een aantal persoonsgegevens voor specifieke doeleinden:

 • Soepele samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg, huisartsen en specialisten, d.m.v. gezamenlijk vastgestelde werkafspraken.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt door de organisatie waarbij u werkzaam of aangesloten bent op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden t.b.v. het ontvangen van het 1-2tje en een inlogmogelijkheid op onze website en app.
 • Alle medewerkers binnen Het BeweegKader hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Het BeweegKader gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics die uw surfgedrag bijhoudt zodat wij de indeling van de website aan kunnen passen naar het bezoekersgedrag. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen? Dan kunt u contact opnemen met ons bureau. Wij zijn te bereiken per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u er met ons bureau niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.