Schouder injecties

Subacromeale injectie, wel of niet onder echo-geleide

Vraag Ik heb nu twee keer het advies gekregen van 2 verschillende radiologen in het ZH hier in de regio…

Vraag

Ik heb nu twee keer het advies gekregen van 2 verschillende radiologen in het ZH hier in de regio om een SA injectie alleen onder ECHO geleide te doen omdat je gauw “mis” prikt.

Naar mijn mening is daar geen reden toe: de NHG-standaard geeft het niet aan dat dat zou moeten. Ik heb ook van een orthopeed wel gehoord dat ook al zit je “mis”, eea wel naar de juiste structuur diffundeert. Daarbij leverde een literatuursearch mij het meest duidelijke antwoord volgens  mij: https://www.henw.org/artikelen/schouderinjectie-echogeleid-niet

Maar ik toets mijn mening graag met een kader arts. Daarom mijn vraag of u ook van mening bent dat een SA injectie zonder echogeleide kan. En zo mogelijk graag nog wat aanvullende argumenten/richtlijnen/artikelen  waarmee ik het gesprek met de radiologen aan kan gaan. Ik wil met ze bespreken dat, ALS ik een echo aanvraag (dat doe ik niet vaak),  ze niet meer met de patiënt bespreken dat de injectie onder echo geleide moet  (dat is in 1 geval helaas gebeurd).

Antwoord

De meest recente meta-analyse van Wu (2015) laat zien dat er nog geen harde uitspraak mogelijk is. De functie lijkt iets beter, maar de pijnafname lijkt hetzelfde na een echogeleide injectie. (Collega Ramon Ottenheijm, gepromoveerd op echografie van de schouder in de eerste lijn)

Ik werk zelf in de eerste en tweede lijn (orthopedie) als echografist. In de eerste lijn geef in de injectie SA ook wel zonder echo, in de tweede lijn altijd onder echo visualisering.

Ik zie dan een uitgeselecteerde populatie (2e lijn) waarbij een echo geleidde injectie toch het resultaat geeft die eerdere blinde injectie niet hadden.

Op dit moment is dan ook het advies om de eerste injectie anatomisch geleid te zetten gerechtvaardigd. Bij onvoldoende effect is een echogeleide injectie te overwegen.

Posted 4 years ago